Izjava o privatnosti — b•Aktiv

Izjava o privatnosti

Ova se Izjava o privatnosti odnosi na Dukat, zaštitni znak društva Dukat mliječna industrija d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, Hrvatska i sve njegove internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje pružate na našim internetskim stranicama i koje uključuju, ali nisu ograničene samo na: dnevnadozabaktiva.hr, i/ili bilo koje druge internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta koje se nalaze u poddomeni domene siggis.hr korištenjem mrežnog preglednika, prijenosa podataka ili komunikacije e–poštom s domene ili na domenu siggis.hr. Također opisuje dostupne izbore u vezi s našim korištenjem vaših osobnih podataka i načinom na koji možete pristupiti i ažurirati te podatke.

Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.siggis.hr i primjenjuje se na bilo koje i sve korisnike usluga Društva u pogledu privatnosti, posebice u pogledu primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

Prikupljanje podataka

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju:

– Vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu, osobni identifikacijski broj OIB

– Informacije o vašem poslodavcu mogu se prikupljati ako nas kontaktirate u ime svog poslodavca ili na dobrovoljnoj osnovi ako odaberete da se nešto što Vam dostavljamo isporuči na vaše radno mjesto.

– Podatci o kućanstvu, uključujući podatke o članovima kućanstva i posebne zahtjeve koji se odnose na podatke o našim proizvodima iz vašeg kućanstva, zapažanja o vašim preferencijama naših usluga

– Glasovne snimke mogu se prikupljati prilikom telefonskog kontakta s bilo kojom od naših telefonskih brojeva na kojima pružamo korisničku podršku. Ako se prikupljaju glasovne snimke, uvijek ćemo vas obavijestiti. Glasovne snimke prikupljaju se ponajprije za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sprječavanje prijevare.

– Video snimke se mogu prikupljati u bilo kojem od naših prostora. Ako se prikupljaju video snimke, uvijek ćemo vas obavijestiti. Videosnimke se prikupljaju ponajprije za osiguranje kvalitete, sigurnosti i sprječavanje prijevare. Na video snimci može biti i registarska oznaka vašeg vozila.

– Podatci koje pružite u vezi s vašim marketinškim preferencijama ili tijekom sudjelovanja u anketama, natjecanjima ili promocijskim ponudama

Uvijek možete odabrati koje nam osobne podatke (ako postoje) želite pružiti. Međutim, ako odlučite ne pružiti određene pojedinosti, to može utjecati na neke od vaših transakcija s nama ili vam usluge mogu biti odbijene.

Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podatci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića.
Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

A. Informacije o pružanju usluge i proizvodima Koristimo vaše osobne podatke kako bismo upravljali vašim zahtjevima kojem možete postaviti putem ove web stranice ili drugih usluga koje Vam pružamo.

B. Služba za korisnike Vaše osobne podatke koristimo za pružanje usluga korisnicima.

C. Recenzije korisnika Možemo koristiti vaše podatke kako bismo vam e–poštom poslali pozivnicu za pisanje recenzije korisnika nakon što vam pružimo uslugu. To može pomoći ostalim korisnicima da odaberu uslugu koja im najbolje odgovara. Ako pošaljete recenziju korisnika, ona će se možda objaviti na našoj internetskoj stranici.

D. Marketinške aktivnosti Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe, u onoj mjeri u kojoj zakon to dopušta. Kada koristimo vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe (npr. komercijalna glasila i marketinške obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili drugim ponudama za koje smatramo da će vas zanimati), uključujemo poveznicu za odjavu od primanja istih ako ne želite da vam ih nastavimo slati.

E. Ostale komunikacije Ovisno o podatcima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom, telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to.

a. Po potrebi ćemo preuzeti i odgovarati na vaše zahtjeve.

b. Ako niste dovršili zahtjev za dostavu ili vam pošiljka nije isporučena, možemo vam poslati e–poruku ili vam poslati SMS kao podsjetnik za nastavak zahtjeva za dostavom, a posebice e–poruku ako dođe do iznimke za dostavu (npr. pošiljka je poslana na pogrešnu adresu, primatelj je bio odsutan ili slični događaji). Vjerujemo da vam je ta dodatna usluga korisna jer vam omogućuje da nastavite s korištenjem usluge bez potrebe da ponovno tražite statuse isporuke u vašoj osobnoj dokumentaciji.

c. Kada koristite naše usluge, možemo vam poslati upitnik ili poziv za pisanje recenzije o vašem iskustvu s našom internetskom stranicom. Vjerujemo da je ta dodatna usluga korisna i vama i nama jer na temelju vaših povratnih informacija možemo poboljšati svoju internetsku stranicu.

F. Analiza, poboljšanje i istraživanje Koristimo osobne podatke za provođenje istraživanja i analizu. Možemo angažirati treću stranu da ih provede u naše ime. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takvog istraživanja (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje naših usluga, za poboljšanje korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti i kvalitete naših usluga online isporuke.

G. Sigurnost, otkrivanje prijevare i sprečavanje Koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke kako bismo spriječili prijevaru i druge ilegalne ili nedopuštene aktivnosti. Također koristimo ove informacije za istragu i otkrivanje prijevare. Možemo koristiti osobne podatke za procjenu rizika i sigurnosne svrhe, uključujući autentikaciju korisnika. U tu se svrhu osobni podatci mogu dijeliti s trećim stranama kao što su tijela kaznenog progona, a sve u skladu s važećim zakonima i vanjskim savjetnicima.

H. Pravne svrhe i usklađenost U određenim su nam slučajevima informacije koje nam pružate, a koje mogu uključivati osobne podatke, potrebne za rješavanje pravnih sporova ili pritužbi, za regulatorne istrage i usklađenost, kako bismo provodili sporazum(e) ili u svrhu pridržavanja zakonskih zahtjeva tijela za provođenje zakona ako je to zakonski propisano.

Ako za obradu osobnih podataka koristimo automatske načine, što za posljedicu ima pravne učinke ili bitno utječe na vas, koristit ćemo razumne mjere kako bismo zaštitili vaša prava i slobode, uključujući i pravo na ljudsku intervenciju.
Nikada nećemo obrađivati osobne podatke u automatskom odlučivanju koje bi vas stavilo u podređeni položaj naspram drugih privatnih osoba.

Pravni temelji

S obzirom na svrhe A i B, oslanjamo se na provođenje ugovora: Korištenje vaših podataka može biti potrebno za provođenje ugovora koji ste vi ili druga strana sklopili s nama za pružanje usluga dostave. Primjerice, ako koristite naše usluge kako biste naručili dostavu na mreži ili izvan mreže, koristit ćemo vaše podatke kako bismo ispunili svoju obvezu provođenja i upravljanja tom uslugom u okviru ugovora koji smo s vama sklopili. Ako nema posebnog ugovora, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja i Opći uvjeti korištenja interneta i internetske aplikacije.

S obzirom na svrhe C – H, oslanjamo se na legitimne interese: Koristimo vaše podatke u svoje legitimne svrhe, kao što su pružanje najboljeg odgovarajućeg sadržaja za stranicu, e–poruke i glasila, za poboljšanje i promoviranje naših proizvoda i usluga te sadržaja na našoj internetskoj stranici, administrativne svrhe, otkrivanje prijevare i pravne svrhe. Prilikom korištenja osobnih podataka u naše legitimne svrhe, u svrhu zaštite vaših podataka uvijek ćemo prednost dati vašim pravima i interesima u odnosu na naša prava i interese.

S obzirom na svrhu H, također se, kako je već primjenjivo, oslanjamo na našu obvezu pridržavanja važećih zakona.
Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu prije obrađivanja vaših osobnih podataka u izravne marketinške svrhe.

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu. U svakom trenutku možete povući svoju privolu tako da nas kontaktirate na bilo koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti.

Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod C – F, a nije vam dostupan izravan mehanizam za odustajanje (primjerice u postavkama vašeg korisničkog računa) u primjenjivom opsegu, molimo, kontaktirajte [email protected]

Dijeljenje podataka

Vaše podatke možemo dijeliti unutar Lactalis Grupe, Laval, Francuska i našim sestrinskim kompanijama.
To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, podatci za kontakt, podatci o plaćanju i bilo koje preferencije ili zahtjevi za uslugama ili proizvodima.

Dijelimo vaše podatke s našim distributerima, trgovcima koji prodaju naše proizvode i kooperantima koji uključuju prijevozničke tvrtke i samostalne trgovce samo za potrebe obrade proizvoda koje Vam šaljemo od dostave i svih popratnih aktivnosti koje bi to moglo podrazumijevati (uključujući, ali ne ograničavajući se na službu za korisnike).
Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

Nadležna tijela

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Međunarodni prijenosi podataka

Prijenos osobnih podataka opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti može uključivati inozemni prijenos osobnih podataka u zemlje čiji zakoni o zaštiti osobnih podataka nisu opsežni kao zakoni zemalja unutar Europske unije. Kada to zahtijeva europsko pravo, slat ćemo osobne podatke samo onim primateljima koji nude prikladnu razinu zaštite podataka. U tim situacijama sklapamo ugovore kojima osiguravamo da su vaši osobni podatci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Na dolje navedeni kontakt možete tražiti uvid u te stavke ugovora.

Sigurnost

Sve naše poslovne i internetske aplikacije i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje.

Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku.

Vaše mogućnosti i prava

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine:

– možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo

– možete nas obavijestiti o promjenama vaših osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo

U određenim situacijama možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke

U određenim situacijama od nas također možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom.

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na [email protected]. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na [email protected]. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

Izmjene Obavijesti

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja, povremeno se može promijeniti i ova Izjava o privatnosti. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ovu Izjavu o privatnosti, preporučujemo vam da otvorite Izjavu o privatnosti i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), kontaktirat ćemo vas prije početka primjene tog postupka.

Besplatni potrošački telefon Telefon: 0800 277 277
[email protected]

Dukat mliječna industrija d.d.
Marijana Čavića 9
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 2392 222
[email protected]