Kako djeca stječu prijatelje? — b•Aktiv

Kako djeca stječu prijatelje?

Osim obitelji, prvo socijalno okružje u kojem djeca stječu sigurnost i povjerenje u druge ljude te uče stvarati veze – dječja su prijateljstva. Djeca se druženju s prijateljima vesele više nego ičemu što rade tijekom tjedna.

Za cjelokupan razvoj djeteta, kao i za njegove odnose s ljudima u budućnosti, važno je da u djetinjstvu ima prijatelje. Pozitivna prijateljstva pomažu djeci izgraditi samopoštovanje i samopouzdanje. Kad dijete ima bliskog prijatelja, ima osjećaj pripadnosti. Prijatelji se brinu jedni o drugima, a to pomaže djeci da se osjećaju dobro i sigurno.

Prijateljstvo uči djecu kako prestati razmišljati kao „ja” i početi razmišljati kao „mi”. Prijateljstvom djeca usvajaju i vježbaju emocionalne, moralne i socijalne vještine: surađivanje, prikladno reagiranje, rješavanje sukoba…

Ako dijete nije prihvaćeno među vršnjacima, nosi u sebi osjećaj da mu nešto nedostaje. Prijateljstva su važna u svakoj životnoj dobi i nikad nije prerano ni prekasno pomoći djetetu razviti društvene vještine potrebne za sklapanje prijateljstva.

Prijatelji su važni u svakoj fazi odrastanja

Vještine sklapanja prijateljstva uče se tijekom cijelog djetinjstva, a s obzirom na dječji uzrast, mijenjaju se kriteriji prema kojima djeca stječu i procjenjuju prijatelje.

Mlađa djeca (vrtićkog uzrasta) koriste se igrom za komunikaciju i učenje. Biraju prijatelje istog spola i uzrasta te uglavnom one s kojima idu u vrtić ili se igraju u istom parku.

Predškolski uzrast nosi sa sobom nove motive i u ovoj fazi djeca u prijateljstvu traže ispunjenje svojih potreba.

Oko desete godine prijateljstvo se mjeri uzvraćanjem. Djetetu je najbolji prijatelj onaj s kojim osjeća međusobnu odanost te je važno u kojoj mu mjeri prijatelj uzvraća ono što sam za njega čini.

U fazi predpuberteta dijete među prijateljima prepoznaje vrijednosti koje i samo posjeduje, lakše međusobno komuniciraju misli i osjećaje. U ovoj fazi česte su i snažne emocije, kao i sukobi, koji karekteriziraju ta prijateljstva.

Tijekom adolescencije djeca imaju veliku potrebu biti s vršnjacima i pripadati grupi, a istovremeno žele slobodu i samostalnost. Ova faza zna biti osobito teška kad je riječ o prijateljstvu. Djeca ponekad odabiru prijatelje koje roditelji ne odobravaju ili gube dugogodišnja prijateljstva. Ako dijete provodi jako puno vremena samo, izolirajući se od grupe vršnjaka, važno je uspostaviti dobru komunikaciju i pomoći djetetu u fazi velikih promjena.

Kako možemo pomoći djetetu pronaći prijatelje?

Iako su vrtići i škole prirodno mjesto za interakciju djece i stvaranje prijateljstava, mnoga djeca tamo neće pronaći prijatelje.

Djeca su slobodna sama stvarati prijateljstva u svom okružju, ali vrlo važnu ulogu u tome imaju i roditelji. Tijekom posljednjih godina, u osjetljivim vremenima pandemije, roditelji su bili vrlo važan sustav podrške kako bi osigurali sigurno okužje za druženje i zabavu.

Odnosi koje djeca grade u obitelji s braćom i sestrama značajno pripremaju djecu na socijalne odnose izvan obiteljskog doma.

Djeca koja su kooperativna u igri, znaju se dogovarati i poštuju tuđe potrebe, često lako stvaraju prijateljstva. Dijete koje je naučilo vjerovati, slagati se s drugom osobom, spremno je na kompromis i pružanje pomoći te poštuje pravila, obogaćeno je iskustvom pozitivnog obiteljskog utjecaja i lakše će ostvariti kvalitetnija prijateljstva.

Djeci koja su sramežljiva, povučena, osjetljiva, nesigurna ili pak mrzovoljna, impulzivna, kompetitivna i agresivna, upoznavanje novih prijatelja ne ide tako lako. Djeci koja teže samostalno pronalaze prijatelje, ključna je podrška i ohrabrenje roditelja za interakcije s drugom djecom.

Ako dijete ima teškoća s prijateljima, najbolje je pomoći mu primjerima iz vlastita života. Roditelj je najveći uzor svom djetetu i svojim primjerom pokazujemo djeci u kojoj mjeri su nama naši prijatelji važni i kakva je njihova uloga u našim životima. Ako dijete vidi da u životu roditelja postoji mjesto za druge ljude, posebno za one koji su im dragocjeni, tada mu je taj odnos uzor prema kojem će oblikovati svoje ponašanje prema drugim ljudima. Iz svakog obiteljskog susreta s našim prijateljima dijete promatra kako mi provodimo vrijeme sa svojim prijateljima, o čemu razgovaramo, kako se osjećamo u njihovoj blizini i zašto su nam važni.

Roditelj koji provodi puno vremena u igri ili razgovoru sa svojim djetetom, razumije kako dijete spoznaje svijet i način na koji dijete razmišlja. Takav roditelj može pomoći djetetu pronaći društvenu aktivnost u kojoj uživa i zabavlja se sudjelujući. Uključivanje djeteta u razne organizirane aktivnosti s djecom sličnog uzrasta i interesa može biti poticajno za upoznavanje novih prijatelja. Prijateljstva su češća među djecom koja su slična te se djeca sličnih interesa lakše povezuju.

Roditelji imaju najsnažniji utjecaj na razvoj djetetove ličnosti. Ljubav i pažnja koju pružamo svom djetetu kod kuće te razgovor o tome kako biti dobra osoba pomažu djetetu razumjeti da moramo i sami biti dobri prijatelji kako bismo imali dobre prijatelje.

Autori:
Ana Letina