Prijatelji kao lijek — b•Aktiv

Prijatelji kao lijek

Kad razmišljamo o mentalnom zdravlju, obično nam na pamet padaju tehnike opuštanja i meditacija. Međutim, često zaboravimo na jedan vrlo važan lijek koji postoji od davnina i potpuno je besplatan, a to je – prijateljstvo.

Naravno, svakome je jasno da su nam prijatelji u životu vrlo važni, ali što je to što nam pružaju, a povoljno utječe na naše mentalno zdravlje?

Prihvaćanje

Prisutnost pravog prijatelja koji nas prihvaća i voli točno onakve kakvi jesmo, može nam pomoći da i sami prihvatimo sebe te smanjimo svoja nerealna očekivanja.

Slušanje

Prijatelj koji nas može slušati bez potrebe da nas prekida, procjenjuje i ispravlja, pruža nam vrijeme da se izrazimo i, prije svega, čujemo sami sebe. Tako lakše možemo sagledati vlastitu situaciju i pronaći rješenja.

Dijeljenje

Slušajući kroz koje izazove je naš prijatelj prolazio i kako ih je riješio, sami učimo o mogućim rješenjima sličnih situacija u kojima ćemo se možda naći.

Prijateljice

Podrška i ohrabrenje

Često nam je potrebno da je uz nas prijatelj koji u nama vidi snagu koju sami ne prepoznajemo te nas ohrabri u trenutcima kad nam se čini da nećemo uspjeti.

Savjet

Pravi prijatelj ponekad će nam dati savršen savjet, i to zato što nas dovoljno dugo poznaje, a ipak ima određeni odmak od naše situacije da može sagledati širu sliku.

Humor

Kad se nađemo u nekoj teškoj situaciji koju ne možemo sagledati pozitivno, prijatelj je tu da vidi i drugu stranu priče, koja možda i nije toliko strašna kako se nama čini, te se zajedno s nama nasmije.

Grupa prijatelja